Dlaczego Talend jest najczęściej wybieranym rozwiązaniem?

Talend jest wiodącym dostawcą oprogramowania do integracji dla przedsiębiorstw opartych na danych. Talend łączy się z dużą skalą danych i robi to 5xszybciej niż konkurencja.

Unikalność rozwiazania Talend polega na stworzeniu platformy Data Fabric do przetwarzania każdego rodzaju danych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Talend poprowadzi organizację przez integrację klasycznych źródeł danych jakim są relacyjne bazy danych, systemy plikowe, jak również umożliwi integrację pomiędzy aplikacjami (ESB).

Idąc za potrzebami rynku rozwiązania dedykowane do Big Data (Batch i Real-time) są uznawane za wiodące na rynku.

Dla wsparcia organizacji wykorzystującej biznes w inicjatywach IT powstało narzędzie umożliwiające przygotowanie prostych transformacji możliwych do wykorzystania w procesach ETL (implementacja koncepcji Self-Service).

Organizacja chcąca wprowadzić zarządzanie danymi (Data Governance) może skorzystać z rozwiązań umożliwiających zarządzanie metadanymi i danymi podstawowymi. Dzięki zastosowaniu jednej platformy danych rozwiązanie MDM może w łatwy sposób wykorzystywać działające już w organizacji procesy przetwarzania danych, jak również może być rozwijane w oparciu procesy ETL czy usługi.

Big Data Integration

Platforma Talend Big Data Integration zapewnia szybkie przetwarzanie danych w pamięci (in-memory), Umożliwia przetwarzanie w trybie batch i real-time. Dzięki zastosowaniu lekkiego interfejsu graficznego możliwe jest wykorzystanie wiedzy zespołów  już istniejących w organizacji i pracujących przy klasycznym przetwarzaniu danych bez konieczności długotrwałego przekwalifikowania do nowych technologii BigData.

Dowiedz się więcej

Data Integration.

Szybki i ekonomiczny sposób łączenia danych.

Maksymalizuj wartość danych do firmy dzięki oprogramowaniu Talend Data Integration, opartej na otwartej i skalowalnej architekturze. Graficzne narzędzia i kreatory pomagają oczyszczać, maskować i wdrażać zadania integracji danych 10 razy szybciej niż ręczne kodowanie.Data Integration jest licencjonowane tylko per użytkownik, dlatego nie musisz już martwić się wyborem licencji opartej na modelu per core. Sam decydujesz jak mocną infrastrukturę wykorzystasz.

Dowiedz się więcej

Data Preparation.

Narzędzie do współpracy z danymi, które analitycy danych, informatycy oraz biznes pokochają.

Zapotrzebowanie na dane rośnie, gdy przedsiębiorstwa zaczynają opierać się na danych. IT stara się zaspokoić zapotrzebowanie firmy na dane, w wyniku czego analitycy danych spędzają nawet 80% czasu na ich czyszczeniu. Ta sytuacja jeszcze bardziej utrudnia IT w egzekwowaniu zasad zarządzania danymi. Talend Data Preparation rozwiązuje te problemy ułatwiając współpracę w ramach tej samej organizacji.

 • Biznes: Mniej czasu na ciągłe czyszczenie, więcej czasu na analizę
 • Analitycy danych: przyspieszenie wykorzystania danych i współpraca z działami IT
 • IT: Wykorzystanie potencjału Biznesu i Analityków danych
Dowiedz się więcej
do wykorzystania na stroneclooud integration

Cloud Integration

Najbardziej zwinny sposób integracji danych i aplikacji.

Zintegruj wszystkie dane z chmury i lokalnej bazy danych za pomocą bezpiecznej platformy integracji w chmurze. Talend Integration Cloud tworzy zaawansowane narzędzia graficzne, wbudowane szablony integracji i bogatą bibliotekę komponentów znajdujących się na wyciągnięcie ręki.

 • Szybsze wdrażanie dużych danych, analityków w czasie rzeczywistym w chmurze
 • Minimalizacja kosztów związanych z infrastrukturą i utrzymaniem rozwiązania
 • Zwiększenie wydajności i zwinności firmy
 • Optymalizacja integracji hybrydowej z szybką, elastyczną i bezpieczną przepustowością.

.

Dowiedz się więcej

Application Integration

Najlepszy sposób przyspieszenia dostarczania integracji aplikacji w czasie rzeczywistym

Talend zapewnia jednolitą platformę integracji aplikacji i integracji danych, co pozwala firmom zwiększać skuteczność przetwarzania danych, przyspieszyć realizację projektów i obniżyć koszty operacyjne. Talend Aplication Integration udostępnia szybki szkielet usług, który umożliwia firmom budowę architektury zorientowanej na usługi w celu łączenia, pośrednictwa i zarządzania usługami w czasie rzeczywistym. Opierając się na najlepszej w swojej klasie i rozszerzalnej technologii ESB i integracji danych, umożliwia organizacjom korzystanie z większej liczby aplikacji i zasobów danych niż kiedykolwiek wcześniej.

 

 • Optymalizacja Enterprise DevOps z wzorami integracji opartymi na mikroservices
 • Integracja aplikacji, usługi i API bez kodowania
 • Uproszczenie złożonych wyzwań mapowania
Dowiedz się więcej
art-03

Master Data Management

Najszybsza droga do zaufanego i skutecznego zarządzania danymi głównymi

Talend Master Data Management (MDM) łączy wszystkie dane – od klientów i  produktów aż po dostawców. Talend MDM łączy dane rzeczywiste, aplikacje, integracje procesów z wbudowaną jakością danych, sterowaniem i aplikacjami samoobsługowymi w celu współużytkowania w aplikacjach na miejscu, w chmurze i na urządzeniach mobilnych.

 

 • Przełożenie danych podstawowych na wartość biznesową za pomocą jednego rozwiązania
 • Dostarczenie MDM szybciej
 • Maksymalizacja ROI
 • Pozwolenie zespołom na uzyskanie natychmiastowej wartości z danych
Dowiedz się więcej

Data Quality

Talend Data Quality pozwala na ocenę i poprawę jakości danych przetwarzanych w organizacji. Mechanizmy wbudowane jak również możliwość tworzenia reguł walidacyjnych i poprawiających dane pozwalają na szybkie osiągnięcie stanu w którym możemy zaufać naszym danym.

 • Podejmij lepsze decyzje, ufając swoim danym
 • Wprowadź proces poprawy jakości tam gdzie przetwarzasz dane
 • Zmień dane Big Data w zaufane składnice danych
Darmowa wersja
art-03

Talend Metadata Manager

Zmień swoje metadane w informację którą będą rozumieli wszyscy w Twojej organizacji. Zarządzaj ryzykiem i bądź zgodny z regulacjami (Compliance), zmniejsz koszty i zwiększ dostęp do informacji w Twojej organizacji.

 • Stwórz przejrzysty proces zarządzania ryzykiem i Compliance
 • Zmień dane w informacje dla biznesu
 • Uzyskaj elastyczność w zarządzaniu danymi
Dowiedz się więcej
art-03

Open Source

 

Unikalność rozwiązań Talend objawia się również w udostępnieniu dla Klientów wersji darmowych o dużej funkcjonalności. Pozwala to na wykorzystanie rozwiązań o jakości Enterprise w mniejszych organizacjach bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Większe organizacje mogą optymalizować koszty związane z licencjami dzięki zastosowaniu modelu mieszanego Enterprise-open-source.

Dowiedz się więcej

Promity głównym Partnerem Talend w Polsce.

Aby jeszcze lepiej wspierać naszych klientów w realizacji projektów opartych o Talend zdecydowaliśmy się na akredytację na najwyższym stopniu partnerstwa jakie udostępnione jest w obszarze Emerging Market. Dzięki partnerstwu na poziomie Master Value Added Reseler uzyskaliśmy dostęp do najlepszych praktyk firmy Talend, jak również staliśmy się głównym partnerem firmy Talend w Polsce.  Obecnie posiadamy największy zespół którego konsultanci  potwierdzili swoją wiedzę certyfikatami firmy Talend.

Business Partner. Newspaper with the Vacancy, Circled with a Azure Highlighter. Blurred Image with Selective focus. Job Seeking Concept. 3D Rendering.

My wybraliśmy Talend.

Wykorzystujesz jedno rozwiązanie na wszystkie integracje

Dzięki spójnej architekturze stworzono unikalną platformę do przetwarzania danych od klasycznego podejścia ETL do Big Data

Nie musisz specjalizować się w innych technologiach aby wiedzieć jak na nich pracować?

Talend generuje lekki, natywny kod. Interfejs  oparty na rozwiązaniu  Eclipse ułatwia tworzenie procesów integracyjnych, które wykorzystują najnowsze innowacje, takie jak Spark, Spark Streaming i Machine learning, bez konieczności zagłębiania się w cechy szczególne tych rozwiązań

Czekamy na Twoją wiadomość.

Jeśli jesteś zainteresowany produktami Talend bądź partnerstwem,
chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Odwiedź naszą stronę Promity!

Send message


Promity Sp. z o.o.
ul. Wiejska 14/25
00-490 Warszawa, Polska
talend@promity.pl
Telefon: (22) 354 63 13